องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมโรงงานอุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมโรงงานอุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสมบัติ เทพรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง นายประสงค์ ตันอำนวย กำนันตำบลเขาขลุงและชาวบ้านบ้านหนองไม้เฝ้าร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมโรงงานอุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม        ณ ชุมชนปลอดขยะ หมู่ที่4 บ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Share on Line
Share on Pinterest