องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายสมบัติ เทพรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางสำหรับคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ อายุ 12- 17 ปี ที่ได้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ

Share on Line
Share on Pinterest