องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง

เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง รับสมัครเด็กเล็ก อายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี

เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง (มีทั้งหมด 3 ศพด.ดังนี้)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัมมาราม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง

สอบถามลายละเอียดได้ที่ กองการศึกษาฯ หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาขลุง

โทร 032-331141-3 ต่อ 131 (ในวันและเวลาราชการ)

Share on Line
Share on Pinterest