องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าวจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าวจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

โทร 032-331141-3 

Share on Line
Share on Pinterest