องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายศุภชัย สุขกรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายอรรถพงษ์ ญาณอรรถ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายอภิชา เจนประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายเอกชัย มีคติธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
thumbs
นายเอนก เสลาคุณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายประสิทธิ์ จิตประสงค์
ผู้ช่วยช่างโยธา
thumbs
นางปาลิตา แจ้งนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางสาวอรัญญา บุญเรือง
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto22_3.jpg person_upload/backend/groupphoto22_4.jpg
Share on Line
Share on Pinterest