ชื่อ
: นายชาญวุฒิ สิริมั่ว
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา