องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ เลขรหัสพัสดุ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณกลางทุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ใช้คู่กับงานระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ใช้คู่กับงานระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณกลางทุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเพิ่มเติมเสียงตามสาย บริเวณหลังวัดหนองไก่ขัน และบริเวณบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเพิ่มเติมเสียงตามสาย บริเวณหลังวัดหนองไก่ขัน และบริเวณบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest