องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
6 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ สายบ้านนายวิเชียร โสดสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
14 พ.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
31 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๓ บริเวณสามแยกบ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘-๑ ถนนสายสระสี่มุม-เขาแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๗L-๑R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
25 ก.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
25 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๑๐ บริเวณแยกสัมมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างไฟส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 8 จำนวน 11 ชุด และก่อสร้างไฟส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 18 จำนวน 11 ชุด รวม 2 โครงการ
19 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาขลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้านนายกลม วรดี - เขาตะครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ บริเวณภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนสายกลางทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๓ บริเวณระบบประปาบ้านนางสาวสายพิน ทองศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest