องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างหูช้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกสระสี่มุม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประหยัด วรดี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมลฤดี แป้นแก้ว - บ้านนางวิไลพร สิงห์ฉิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมลฤดี แป้นแก้ว - บ้านนางวิไลพร สิงห์ฉิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประหยัด วรดี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดรสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน บย ๖๙๔๖ ราชบุรี เลขรหัสพัสดุ 003 52 0002
27 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสาธารณะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสาธารณะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดรสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ให้กับเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล-ป.6 ในเขตตำบลเขาขลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสาธารณะ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสาธารณะ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest